Giấy Chứng Nhận

Thay mặt Mỹ Phẩm GON một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm của quý khách !

Dưới đây là thông tin các giấy chứng nhận về sản phẩm Mỹ Phẩm GON !

Chứng nhận thương hiệu uy tín , sản phẩm chất lượng, dich vụ tin dùng lần V năm 2018

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của sở y tế

Phiếu kết quả thử nghiệm của tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Serum GON được Sản xuất ở VN nhưng theo công nghệ Hàn Quốc, liên kết với bệnh viện BANOBAGI của Hàn Quốc các lô xuất ra đều phải qua bệnh viện lấy mẫu kiểm định.